top of page

GERECHTERLIJKE EXPERTISE

Wanneer de standpunten zeer uiteenlopend zijn is soms een minnelijke regeling niet mogelijk.


Als er geen overeenkomst mogelijk is kan een van de partijen zich wenden tot de rechtbank.

Dit kan zijn  de rechtbank van Eerste Aanleg voor burgerlijke zaken, de Arbeidsrechtbank voor geschillen in arbeidsongevallen en sociale zekerheid of de Politierechtbank voor verkeersongevallen.

 

De rechter hoort dan alle betrokken partijen en stelt gewoonlijk een gerechtsdeskundige aan.

 

Dit is een onafhankelijke dokter gespecialiseerd in de verzekeringsgeneeskunde.

 

De opdracht van deze dokter wordt omschreven in het vonnis en de gerechtsdeskundige moet op elke vraag gesteld in dit vonnis een antwoord even.

Gewoonlijk vraagt de rechter om een beschrijving te geven van de letsels en een raming te geven van de tijdelijke en van de blijvende schadde als gevolg van de letsels opgelopen bij het ongeval.

Hij kan ook bijkomende vragen stellen betreffende de geleden pijn, de littekens en mogelijk voorbehoud naar de toekomst.

Deze procedure duurt gebruikelijk langer dan een minnelijke procedure.


Tijdens deze zitting zal het betrokkene ondervraagd worden over de socio-economische gegevens, hobby's en sporten, scholing en opleiding, en het werkt dat hij deed,  de medische voorgeschiedenis, het ongeval verloop en de behandelingen alsook de huidige klachten.

Het is van belang dat u wordt bij gestaan door een raadgeneesheer die u alles voor de expertise uitlegt.

Meestal is er immers een raadgeneesheer voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid of een raadgeneesheer voor de verzekeringsmaatschappij in wet aanwezig op het deskundigen onderzoek.

Het is belangrijk dat u alle nodige informatie ter beschikking hebt ter gelegenheid van de eerste zitting die doorgaat na overleg met de aangestelde raadgeneesheren.

Het is noodzakelijk dat alle medische documenten ter beschikking zijn waaronder:

  • verslag van de eerste vaststelling door de huisarts of van de spoedgevallen.

  • verslagen van hospitalisatie.

  • verslagen van geraadpleegde specialisten of van huisartsen.

  • verslagen en codes van de uitgevoerde technische onderzoeken.

Het is belangrijk dat deze verslagen geklasseerd zijn volgens datum met de oudste verslagen vooraan en de meest recente achteraan.

Dikwijls worden in het kader van de gerechtelijke expertise bijkomende technisch onderzoeken uitgevoerd voor evaluatie van de blijvende letsel en de toestand op het ogenblik van afsluiting van het dossier..

Dikwijls zijn meerdere zitting nodig om tot een besluit te komen.

Steeds wordt er ook overgegaan tot klinisch onderzoek.

Na het beëindigen van de werkzaamheden zal deskundige een deskundig verslag maken en dit in voorlezing sturen naar de  partijen.

Meestal wordt er een maand gegeven om hierop opmerkingen te geven.

Als er op de zitting een akkoord was tussen de partijen is het meestal niet nodig om opmerkingen te maken.

 

Worden er wel opmerkingen gemaakt door een van de partijen dat zal deskundige daar een antwoord op geven en dan zijn definitief verslag doorsturen aan de partijen en het verslag neerleggen op de rechtbank.

De rechter volgt - in een nieuw vonnis - gewoonlijk het advies van de deskundige, en formuleert een uitspraak.

Het is dus ten zeerste aan te raden dat u zich bij een gerechtelijke medische expertise laat bijstaan door een raadgeneesheer.

bottom of page