top of page

Authorized Aero-Medical Examiner (AME) EASA

 

Voor een EASA licenties kunnen volgende medicals worden aangevraagd:

 • Voor een PPL (private pilot licence) hebt u een geneeskundig attest klasse 2 nodig.

 • Voor een LAPL (light aviation pilot licence) hebt u een geneeskundig attest LAPL nodig.

 • Voor SPL (sailplane) hebt u een geneeskundig attest klasse 2 of LAPL nodig.

 • Voor BPL (ballon pilot) hebt u een geneeskundig attest klasse 2  nodig voor commerciële uitbating of LAPL voor niet commerciële uitbating..

 • Voor ULM (ultra light motor) en paramotors hebt u een geneeskundig attest klasse 4 nodig.

 • Voor CC (cabin crew) hebt u een medisch attest Cabin Crew nodig.

PAS OP:

Als u een klasse 2 medical heb is  deze na verlopen van de geldigheidsperiode voor klasse 2 naderhand niet geldig als een LAPL medical tenzij u uw PPL licentie inlevert en omzet naar een LAPL licentie.

 • De houders van een PPL vergunning (A of H) mogen een klasse 2 aanvragen.

       Zij kunnen een LAPL attest aanvragen indien ze meteen na het medisch examen bij de dienst vergunningen hun PART-FCL LAPL (A of H) aanvragen.

       Ze mogen niet vliegen zolang ze hun PART-FCL LAPL(A of H) niet hebben gekregen​

 • De houders van een ballon vergunning mogen een klasse 2 aanvragen.

       Ze mogen een LAPL attest aanvragen indien u meteen na uw medisch examen bij de dienst vergunningen hun PART-FCL LAPL(B) aanvragen.

.      Ze mogen niet vliegen zolang ze hun PART-FCL LAPL(B) niet heeft gekregen. 

 • De houders van een ballon vergunning met commerciële bevoegdheden mogen een klasse 2 aanvragen.

       Ze mogen geen LAPL attest aanvragen tenzij ze hun vergunning omwisselen voor een PART-FCL LAPL(B) vergunning en hun commerciële 

       bevoegdheden  lateb vallen.

       Opmerking: commerciële bevoegdheden mogen enkel op een BPL vergunning geschreven worden et nooit op een LAPL(B) vergunning.

Als u na het behalen van uw PPL verder wilt gaan voor een hoger brevet ( CPL of ATPL) raad ik u aan onmiddellijk een geneeskundig attest klasse 1 aan te vragen.

 

U kunt bij Dr. Ann Lechat terecht voor een initieel onderzoek en een hernieuwing klasse 2 , LAPL, klasse 4 en Cabin Crew en hopelijk binnenkort voor een hernieuwing klasse 1.

Als u medische problemen hebt zoals hartproblemen (coronaire bypass, plaatsen STENT, oogoperatie, diabetes, slaapapneu e.a. gelieven dit bij uw eerste telefonisch contact om de afspraak te maken duidelijk te melden want dan zijn bijkomende onderzoeken noodzakelijk.

Indien u een operatie hebt ondergaan aan de ogen moet u gezien worden door Dr. Van Verre H. of Dr. Larminier Fr. oogarts in Militair ziekenhuis te Nederoverheembeek voor evaluatie.

 U kan daar een afspraak maken op het nummer 02-264.45.41.

 U moet dan uiteraard niet naar een andere oogarts.

 

Volgende onderzoeken dienen te gebeuren voor een initieel onderzoek klasse 2:
Algemeen fysiek onderzoek.

ECG (cardiogram) vanaf de leeftijd van 40 jaar:
Uit het ECG kan informatie worden verkregen over de werking van de hartspier, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, zuurstoftekort en indirect de pompwerking van het hart.

U dient het ECG mee te brengen.

U kan dit laten uitvoeren door uw huisarts of in een nabijgelegen ziekenhuis.
 

Oogonderzoek.

Goed kunnen zien is van groot belang voor vliegers en luchtverkeersleidingpersoneel om de functie veilig en efficiënt te kunnen uitoefenen. Vliegers krijgen te maken met factoren die het gezichtsvermogen en interpretatie kunnen beïnvloeden.
Enkele van deze factoren zijn; het vliegen op hoogte, te maken krijgen met een verminderde zuurstofspanning en snelheidsverschillen.
Tevens neemt het dynamische gezichtsvermogen af bij toename van de leeftijd.
Trillingen kunnen het aflezen van instrumenten bemoeilijken.

Het oogheelkundig onderzoek dient te gebeuren bij voorkeur door een oogarts waar Dr. Ann Lechat mee samenwerkt.

U mag ook bij een ander oogarts.

Deze dient het document: 'Verslag oftalmologisch onderzoek' correct en volledig in te vullen.

Indien u een bril of lenzen draagt dient u visus te worden te worden onderzocht en genoteerd met en zonder bril.

U kunt dit document downloaden via volgende link:
Dit kan worden geregeld onmiddellijk voor u komt voor het medisch onderzoek.

 
Urine onderzoek.

Uw urine wordt onderzocht op soortelijk gewicht, pH, Leukocyten, Nitriet, Proteïne, Glucose Ketonen, Urobilinogeen, Billirubine en bloed.

 

Bij geschiktheid krijgt u direct uw medical uitgereikt.

 

Volgende onderzoeken dienen te gebeuren voor een herkeuring onderzoek klasse 2:
 • Algemeen fysiek onderzoek

 • ECG vanaf de leeftijd van 50 jaar om de 2 jaar.

 • Urineonderzoek

Bij geschiktheid krijgt u direct uw medical uitgereikt.

 

Volgende onderzoeken dienen te gebeuren voor een initieel en herkeuring onderzoek LAPL:
 • Algemeen fysiek onderzoek.

 • Urine onderzoek: uw urine wordt onderzocht op soortelijk gewicht, pH, Leukocyten, Nitriet, Proteïne, Glucose Ketonen, Urobilinogeen, Billirubine en bloed.

Bij geschiktheid krijgt u direct uw medical uitgereikt.

 

Volgende onderzoeken dienen te gebeuren voor een initieel onderzoek klasse 4:
 • ECG.

 • Algemeen fysiek onderzoek.

 • Urine onderzoek:

Bij geschiktheid krijgt u direct uw medical uitgereikt.

 
Volgende onderzoeken dienen te gebeuren voor een herkeuring onderzoek klasse 4:
 • Algemeen fysiek onderzoek.

 • Urineonderzoek.

Bij geschiktheid krijgt u direct uw medical uitgereikt.

Volgende onderzoeken dienen te gebeuren voor een initieel onderzoek Cabin Crew:
 • Audiogram.

 • Algemeen fysiek onderzoek.

 • Urine onderzoek: uw urine wordt onderzocht op soortelijk gewicht, pH, Leukocyten, Nitriet, Proteïne, Glucose Ketonen, Urobilinogeen, Billirubine en bloed.

Bij geschiktheid krijgt u direct uw medical uitgereikt.

Volgende onderzoeken dienen te gebeuren voor een herkeuring onderzoek Cabin Crew:
 • Algemeen fysiek onderzoek.

 • Urine onderzoek: uw urine wordt onderzocht op soortelijk gewicht, pH, Leukocyten, Nitriet, Proteïne, Glucose Ketonen, Urobilinogeen, Billirubine en bloed.

Bij geschiktheid krijgt u direct uw medical uitgereikt.

De geldigheid van een keuring is afhankelijk van de leeftijd:

Klasse 2:      < 40 jaar: om de 5 jaar.
                         40 - 49 jaar: om de 2 jaar.
                      > 50 jaar:  om het jaar.

 

LAPL:            < 40 jaar: 5 jaar.
                      > 40 jaar: 2 jaar.

 

Klasse 4:      < 40 jaar: 5 jaar.
                      > 40 jaar: 2 jaar.

Voor een EASA licentie hebt u voor een CPL of ATPL een geneeskundig attest klasse 1 nodig.


Momenteel dient het initieel onderzoek en de hernieuwing voor klasse 1 te gebeuren in een van de 3 aeromedical centra’s.

​​

Brussels Aviation Medical
Brussels Airport - Building 26
1930 Zaventem
Tel.: +32 (0)2 416 22 70
Fax: +32 (0)2 416 22 71
Mail: info@brusselsaviationmedical.be

 

Expertisecentrum voor Luchtvaartgeneeskunde (ECLG-CEMA)
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 524 97 97
Fax: +32 (0)2 524 76 00
Mail: eclg-cema@health.fgov.be (link stuurt een e-mail)

 

Centrum voor Luchtvaartgeneeskunde CMA (FOD Defensie)
Kwartier Koningin Astrid - Blok B, niveau –1
Bruynstraat
1120 Brussel
Tel.: +32 (0)2 264 52 55
Fax: +32 (0)2 264 52 23
Mail: cma@mil.be (link stuurt een e-mail)

bottom of page